CLUB MICE WALLONIE

Geef uw promotie een boost

Sinds een paar jaar maakt WBT gebruik van een innoverend coöperatief marketingsysteem door publiek-private middelen onder elkaar te verdelen in een win-win-benadering. Wanneer u lid bent van de Club MICE - Wallonië kunt u gedurende het jaar tegen geringe kosten deelnemen aan diverse activiteiten. Het is tevens de perfecte gelegenheid om uw professionele netwerk uit te breiden en deel uit te maken van het beslissingsproces voor de promotie van Wallonië.

 

Hoe werkt het?

Samen met de andere leden van de Club vormt u de Algemene Vergadering van uw Club.

U kiest de leden die het bestuur van de Club vormen.

Het bestuur komt meerdere keren per jaar bijeen om voorstellen voor actieplannen te formuleren voor promotieactiviteiten met WBT en diens kantoren in het buitenland, en om de opvolging en de evaluatie van de activiteiten te garanderen.

Deze actieplannen hebben betrekking op alle promotietools: publiciteit, publireportages, pers, internet, newsletters, sociale netwerken, beurzen, workshops, enz. Hierdoor zijn gerichte activiteiten mogelijk op een of meerdere markten aan extreme voorkeursprijzen.

 

De voorstellen voor actieplannen worden vervolgens gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de Club ter discussie en goedkeuring alvorens ze worden aangeboden aan de Raad van Beheer van WBT.

Contactez nous